Thursday, January 15, 2015

ದೂರು

ದೂರು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸಿ ಬಂದ ಗಲ್ಫ್ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬನಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಸಲಹಾ ಸೂಚನೆ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ದೂರು ಕೂಡಾ ರವನೆಯಾಯಿತು. ದೂರು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುವ ಮಧ್ಯೆ  ದೂರು ದಾತ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆಯುವುದಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ವೇದಿಕೆಯ ಬಳಿ ಬರಬೇಡವೆಂದು, ಆದರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನ ಗುಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತು. ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೂರುದಾತನ ಹೆಸರು ಬಂತು. ಊರವರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಶಂಶೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ಯಾರ ವಿರುದ್ದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದನೋ ಅದು ನಿಶ್ಯಭ್ದವಾಯಿತು. 

No comments:

Post a Comment