Thursday, April 25, 2013

ಆಲ್ಟೋ ಕಾರು ಹಾಗು ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಡಿಕ್ಕಿಮಂಜೇಶ್ವರ:ಪೊಲೀಸ್ ಜೀಪ್ ಹಾಗು ಆಲ್ಟೋ ಕಾರು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊಗ್ರಾಲ್ ಪುತೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ

No comments:

Post a Comment