Friday, January 18, 2013

ಮಟ್ಕಾ ಧಾಳಿ:ಇಬ್ಬರ ಸೆರೆಮಂಜೇಶ್ವರ:ಮಟ್ಕಾ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಧಾಳಿ ನಡೆಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಆಟದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ನಗದನ್ನು ವಶಪದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಂಗಡಿ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತಿದ್ದ ಮಟ್ಕಾ ಅಡ್ಡೆಗೆ ಧಾಅಲಿ ನಡೆಸಿದ ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳೂರು ಯಯ್ಯಾಡಿ ನಿವಾಸಿ ದಾಮೋದರ(೫೩) ಹಾಗು ಮಿತ್ತ ಕನಿಲ ನಿವಾಸಿ ರಜಾಕ್(೩೧) ಎಂಬವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗಿದ್ದ ೨೨೪೦ ರೂ ವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

No comments:

Post a Comment